IT systemen voor in de voedingsindustrie

Doel

Deze site richt zich specifiek op de voedingsindustrie. Deze bedrijfstak is volop in ontwikkeling. Door groei, fusies en overnames worden bedrijven groter en wordt steeds meer de nadruk gelegd op efficiënte bedrijfsvoering. Moderne IT systemen die optimaal met elkaar samenwerken zijn een onmisbaar hulpmiddel geworden.
De keuze van de juiste systemen is niet altijd eenvoudig en de markt is niet transparant.
Deze site heeft als doel bedrijven informatie te bieden die kan helpen bij de zoektocht en een succesvolle implementatie.

Productie

Op deze site staat de vraag centraal hoe door toepassing van IT het productieproces kan worden verbeterd. Food-IT richt zich op applicaties “in en rondom” productie.

Applicaties

De besturingsystemen, zoals PLC, SCADA en DCS, zijn ondertussen vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor ERP systemen. De belangrijkste ontwikkelingen zullen komende jaren plaatsvinden in het gebied tussen de besturing en ERP.

Alle IT systemen maken gebruik van product specificaties. Uw afnemers vragen om specificaties en ook uw toeleveranciers en logistieke dienstverleners. Het wordt steeds belangrijker deze informatie geautomatiseerd ter beschikking te stellen. U dient te borgen dat deze informatie correct, actueel en goedgekeurd is. Product specificatie systemen spelen hierbij een centrale rol.

Productieprocessen moeten zelfregulerend zijn, m.a.w. als een specificatie uit zijn bandbreedte dreigt te lopen moeten er op tijd correctieve acties worden ondernomen. Steeds meer wordt er in het proces en aan de lijn gemeten. Deze data moet worden afgezet tegen de normen en de resultaten moeten zichtbaar zijn voor de operator. De kwaliteitsdienst gebruikt het systeem voor het invoeren en beoordelen van resultaten van monsters die in het laboratorium verwerkt worden.

MES

Het MES ontvangt de orders uit het ERP systeem en zorgt er voor dat de verschillende productieafdelingen voorzien worden van de juiste informatie (orders, recepten, proces- en verpakkingsinstructies, enz.). MES verzamelt de gegevens (verbruiken, verliezen, opbrengst, uren, kwaliteitsgegevens, storingsoorzaken, etc.) en stelt deze ter beschikking aan bijvoorbeeld het ERP systeem.

ERP

Er zijn een groot aantal ERP systemen op de markt die door nog meer system integrators worden geïmplementeerd. De voedingsindustrie stelt speciale eisen aan ERP systemen en niet elk ERP systeem kan hiermee omgaan. Om deze reden is op deze site aandacht besteed aan ERP systemen specifiek voor de voedingsindustrie.

Veel system integrators die actief zijn in de techniek en besturing (PLC, SCADA) richten zich steeds meer op applicaties als MES. Dit doen ze met commerciële pakketten (zie MES), maar ook vaak met applicaties die ze zelf gebouwd hebben. Het aanbod is niet transparant en de scope van de oplossingen niet altijd vergelijkbaar.

Graag reactie of suggestie

Deze website is nog volop in ontwikkeling en wij streven er naar een zo compleet mogelijk beeld te schetsen dat van waarde is voor voedingsindustrie. We zijn daarom ook zeer geïnteresseerd in uw reactie of suggestie.

Download de gratis whitepaper

Product specificaties in food